FORRIGE
Lyseren

Valg av bryllupsfotograf

  /  
5. juni 2020

De fleste som gifter seg i dag vil gjerne ha dette dokumentert i form av bilder fra dagen, enten hele dagen eller deler av den. Det som kan være vært å tenke over i den forbindelse, er at bildene som blir tatt denne dagen skal man ha med seg, kanskje for resten av livet. Bryllupsfotografering oppfattes som forholdsvis dyrt, men tenk på, hva er det man sitter igjen med etter en slik dag. Man har jo minnene som gradvis blir visket ut, slik er det for alle. I dag er det ikke uvanlig å bruke mellom 100 000 til 200 000 kroner på et bryllup, men man synes det er dyrt med 20 til 30 tusen for å få dekket hele dagen i form av minnerike bilder. Bildene er det man kanskje til syvende og sist sitter igjen med i etterkant når noen år har gått. Man kan velge en «onkel» med fint kamera til å ta bildene, og det er sikkert helt greit for mange, men bryllupsfotografering er generelt vanskelig, og man bør vite hva man driver med.
Hvis man velger bort onkelen og vil benytte en «fotograf» til denne jobben, er det et par ting man bør overveie i forkant. Først og fremst, se på bildene på nettsiden til fotografen dere vurderer. Liker dere bildene, kan dere se dere selv i noenlunde samme setting? Alle fotografer har sin egen stil, ikke minst m.h.t redigering av bildene. Se ikke bare på at de har den og den utdannelsen, den flotte anmeldelsen osv. Vurder kostnaden opp mot hva dere kan forvente å få av bilder og oppfølging i etterkant m.h.t album etc. Essensen her er følgende; se på bildene fotografen har, liker dere de, er dere ganske nærme å ha skaffet en som kan forevige dagen slik dere drømmer om.
Så hvorfor er bryllupsfotografering generelt «dyrt» En del av svaret er følgende;
Jobben er omfattende, mye forarbeid med forberedelser på valgt lokasjon, vielsested, og valgt sted for portrettfotografering. Ofte 10-12 timer jobbing på bryllupsdagen. Det er ikke uvanlig å ta mellom 3000 til 5000 bilder på en slik dag (i raw format) som må fremkalles.
Det er ikke uvanlig å bruke et sted mellom 40 til 70 timer på et heldagsbryllup i etterarbeid. Når alle bildene er ferdig redigert må man lage til en pakke som skal leveres, f.eks online gallerier, bildespill med musikk, album osv. Online-gallerier for drifting av leveranser og nedlastninger som er vanlig i dag, må som regel gå gjennom eksterne leverandører og dette er kostnadsdrivende.
Software til bildebehandling og fremkalling er forholdsvis dyrt, og medfører løpende kostnader da det må leies på månedlig basis.
Sist men ikke minst, man bør ha det beste utstyret for slik type jobb. Man kan ikke komme dagen derpå å si at minnekortet sviktet så alle bildene fra vielsen er «borte». Utstyret må tåle røff behandling, f.eks regn, ha to minnekortspor for kontinuerlig backup underveis, samt de mest lyssterke objektivene, som er svært kostbare. I tillegg minst to kameraer og objektiver i backup samt lysutstyr. Mange av de som har bryllupsfotografering som profesjon benytter seg også av en medhjelper under dagen, en såkalt «second shooter» som skal ha betalt.
Prisene på bryllupsfotografering blant profesjonelle fotografer har holdt seg på et forholdsvis stabilt nivå de siste årene, og det er få variasjoner også internasjonalt.

TAGS: